Geri Dön

                      

         C. Merkezin Araştırma Olanakları: 

i. Objektif işitsel parametrelerin saptanması: Merkez bünyesinde mevcut olan BERA ve OAE cihazları ile işitme seviyesinin objektif saptanabilmesi ve koklear yapılar hakkında objektif kayıtlar alınabilmesi, ototoksik etkisi (veya kokleo-effektif) olma olasılığı olan her türlü ilaç ve uygulama ile ilgili objektif değerlendirmeler yapılabilmesine olanak vermektedir.

      Her iki test cihazının da zararsız, uygulaması kolay ve sarf malzemesi gereksinimi çok az olan aletler olması nedeni ile insanlar üzerinde yapılacak çalışmalar, gerek etik gerekse maliyet açısından sorunsuz çalışmalardır. 

      Bu cihazlar kullanılarak belirli deney hayvanlarında çalışma yapmak mümkündür. Bera ve OAE patternleri bilinen tavşanlar bu bakımdan tercih edilmesi gerek hayvanlardır.

ii. Objektif ses parametrelerinin saptanması: Ses ve ses kalitesini ilgilendiren hastalık, ilaç veya uygulamalar ile ilgili araştırmalar: Merkez bünyesinde var olan komputerize sistemler vasıtasıyla sesin objektif parametrelerinin saptanabiliyor olması pek çok araştırmaya olanak vermektedir. Uygulamanın zararsız, uygulaması kolay ve sarf malzemesi gereksinimi olmayan aletler olması nedeni ile insanlar üzerinde yapılacak çalışmalar, gerek etik gerekse maliyet açısından sorunsuz çalışmalardır. 

Bu cihazlar ile hayvanlar üzerinde araştırma yapma olanağı yoktur.

iii) Kulak zarı ve orta kulağın iletim özelliklerinin objektif değerlendirilmesi: Merkez bünyesinde bulunan akustik reflektometre, timpanometre ve yüksek frekans timpanometre kullanılarak kulak zarının kalınlığı ve hareket kabiliyeti ve orta kulaktaki basınç ve hacim değişiklikleri hakkında objektif veriler elde edilmesinin mümkün olması özellikle çocukluk çağı efüzyonlu otitis mediaları, geçirilmiş kulak hastalıkalrı başta olmak üzere pek çok değişik araştırma materyalinde araştırma yapma olanağı vermektedir.

      Bu cihazların da zararsız, uygulaması kolay ve sarf malzemesi gereksinimi çok az olan aletler olması nedeni ile insanlar üzerinde yapılacak çalışmalar, gerek etik gerekse maliyet açısından sorunsuz çalışmalardır. 

      Bu cihazlar kullanılarak belirli deney hayvanlarında çalışma yapmak mümkündür. Ancak bu urumda özel probe gereksinimleri ortaya çıkmaktadır.