Anasayfa

 

Dersin Adı-Kodu:

OKS-2071  Genel Klinik Uygulama II

Programın Adı:

Odyoloji Ses ve Konuşma Bozuklukları  

(KBB AD -YÜKSEK LİSANS programı)

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

 

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

1

14

 

 

 

 

 

 

14

1

2

Ders Dili

TÜRKÇE

Zorunlu / Seçmeli

ZORUNLU

Ön şartlar

YOK

Dersin

İçeriği

Teorik derslerle ilgili alanlarda özellik gösteren vakaların tartışılması. Klinikte gözlem altında uygulamalar. Laboratuvar ve klinik çalışmalar ile teorik bilgilerin bütünleştirilmesi.

Dersin Amacı

Teorik derslere paralel olarak klinikte gözlem altında vestibuler ve odyolojik testleri, ses, lisan ve konuşma değerlendirme yöntemlerini kullanarak uygulamaya yapmayı öğretmek

Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler

Teorik derslere paralel olarak klinikte gözlem altında vestibuler ve odyolojik testleri, ses ve konuşma değerlendirme yöntemlerini kullanarak uygulamaya yapmayı öğrenmek

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

 

-    Baken, R.J., (1997) Clinical Measurement of Speech and Voice, Singular Publishing Group, Inc. San Diego, London

-    Love, J. Russel, Webb, G. Wanda, Manning, H., Walter, (2001) Clinical Decision Making in Fluency Disorders. Singular. Thomson Learning.

-    Hall J.W., Mueller G.H (1997) Audiologists Desk Reference, Volume I-II Singular Thomson Learning.

-    Akyıldız N: (1998) Kulak Hastalıkları ve Mikrocerrahisi, Bilimsel Tıp Yayınevi, Cilt-1, Ankara.

-    Akyıldız N: (2000) Kulak Hastalıkları ve Mikrocerrahisi, Bilimsel Tıp Yayınevi, Cilt-2, Ankara.

-    Cummings CW, et al. Otolaryngology-Head-Neck Surgery, Mosby, Cilt-4, 1996.

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar- Odyoloji laboratuarlarında klinik uyg.

X1

70

Diğer  

 

 

Dönem Sonu Sınavı

X1

30

Ders Sorumluları

Prof.Dr.Yusuf K. Kemaloğlu (yusufk@gazi.edu.tr)

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

 

9

10

 

11

 

12

13

14

Otoakustik emisyon cihazının tanıtılması; kullanma ve bakım ilkeleri

Beyin sapı odyometre cihazının tanıtılması; kullanma ve bakım ilkeleri

Serebellar ve vestibuler test uygulamaları

Kalorik test ve ENG uygulamaları

Spontan ve transient otoakustik emisyon uygulalamaları, distortion product testleri

Beyin sapı odyometresi uygulamaları

Yenidoğan işitme taraması uygulamaları

Yenidoğan ve erken çocukluk döneminde objektif ve subjektif odyolojik testler ile kombine olarak otoakustik emsiyon ve beyin sapı odyometresi uygulamaları ve eşik tayini

Ses ve konuşma bozukluklarının rehabiliatasyonu için solunum egzersizleri uygulamaları

Konuşma bozukluğu olan olgularda rehabilitasyon programlarının uygulanması-1 (Gecikmiş konuşma ve işitme kaybına bağlı konuşma bozuklukları)

Konuşma bozukluğu olan olgularda rehabilitasyon programlarının uygulanması-2 (Kekemelik ve artikulasyon bozuklukları)

Ses bozukluğu olan olgularda rehabilitasyon programlarının uygulanması

Vestibuler rehabilitasyon uygulamaları

Sınav