Anasayfa

 

Dersin Adı-Kodu:

OKS-2040  İleri Odyoloji

Programın Adı:

Odyoloji Ses ve Konuşma Bozuklukları  

(KBB AD -YÜKSEK LİSANS programı)

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

 

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

1

14

 

 

 

 

 

 

14

1

3

 

Ders Dili

TÜRKÇE

Zorunlu / Seçmeli

ZORUNLU

Ön şartlar

YOK

Dersin

İçeriği

Tanısal odyoloji I ve II’de ele alınan subjektif ve objektif test yöntemlerinin kombine olarak ileri uygulamaları; Maskeleme, kemik yolu işitme ölçümleri, konuşma odyometrisi, immitans değerlendirmeleri, otoakustik emisyon ve beyin sapı odyometresi (ERA) uygulamaları

Dersin Amacı

Subjektif ve objektif test yöntemlerinin, otoakustik emisyon, beyin sapı odyometresi (ERA)’nin değişik vaka özelliklerinde kombine olarak uygulanmasının, bu olgularda maskeleme prensiplerinin formülasyonunun ve kemik yolu işitme ölçüm prensiplerinin koklea, VIII. sinir, beyin sapı ve kortikal düzeydeki patolojilerin araştırılma yöntem ve uygulamalarının öğretilmesi.

Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler

Subjektif ve objektif test yöntemlerinin, otoakustik emisyon beyin sapı odyometresi (ERA)’nin değişik vaka özelliklerinde kombine olarak uygulanmasının, bu olgularda maskeleme prensiplerinin formülasyonunun ve kemik yolu işitme ölçüm prensiplerinin, koklea, VIII. sinir, beyin sapı ve kortikal düzeydeki patolojilerin araştırılma yöntem ve uygulamalarının öğrenilmesi

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

 

-     Katz, J. (1983), Handbook of Clinical Audiology Williams & Wilkins. Baltimore / London.

-     James W, Hall III., (2000) Handbook of Otoacoustic Emissions, Singular Publishing Group. Canada

-     Hall J.W., Mueller G.H 1997 Audiologists Desk Reference, Volume I-II Singular Thomson Learning.

-     Akyıldız N: Kulak Hastalıkları ve Mikrocerrahisi, Bilimsel Tıp Yayınevi, Cilt-2, Ankara, 2000.

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X1

30

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer  - Ders ve tartışmalara katılım

X1

10

Dönem Sonu Sınavı

X1

60

Ders Sorumluları

Y.Doç.Dr.Ahmet Ataş (Hacettepe Ün. Tıp Fak. KBB AD- Odyoloji BD)

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Beyin sapı odyometresinde tanısal yaklaşım ve değerlendirme

Beyin sapı odyometresinde orta ve geç latans değerlendirilmesi

Koklear ve retrokoklear ayırıcı tanı testlerinin kombine kullanımı

Santral işitsel işlemlemede kullanılan test bataryaları

İşitme cihazı endikasyonları

İşitme cihazı uygulamaları-1

İşitme cihazı uygulamaları-2

Kulak kalıplarının amplifikasyondaki önemi

Dengesizlik- baş dönmesi

Vestibüler subjektif değerlendirme

Vestibüler objektif değerlendirme ve nistagmus

Vestibüler rehabilitasyon-1

Vestibüler rehabilitasyon-2

Ödev değerlendirme ve Sınav