Anasayfa

 

Dersin Adı-Kodu:

OKS-1030  İşitme ve Ölçümü

Programın Adı:

Odyoloji Ses ve Konuşma Bozuklukları  

(KBB AD -YÜKSEK LİSANS programı)

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

 

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

1

28

 

 

 

 

 

 

28

2

6

Ders Dili

TÜRKÇE

Zorunlu / Seçmeli

ZORUNLU

Ön şartlar

YOK

Dersin

İçeriği

Psiko-akustik, işitme fizyolojisi, odyolojik test prensipleri, test bulgularının tıbbi, eğitsel, mesleki ve rehabilitatif yönden yorumlanması. Klinik gözlem ve pratik uygulamalar.

Dersin Amacı

İşitme fonsiyonunun objektif değerlendirilmesinde rol oynayan psiko-akustik prensiplerin ve odyolojik test prensiplerin öğretilmesi ve bu şekilde odyolojik test bulgularının tıbbi eğitsel mesleki ve rehabilitatif yönden yorumlanmasının klinik gözlem ve pratik uygulamalar ile öğretilmesi

Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler

İşitme fonsiyonunun objektif değerlendirilmesinde rol oynayan psiko-akustik prensiplerin ve odyolojik test prensiplerin öğrenilmesi ve bu şekilde odyolojik test bulgularının tıbbi eğitsel mesleki ve rehabilitatif yönden yorumlanmasının klinik gözlem ve pratik uygulamalar ile öğrenilmesi

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

 

-     Katz, J. (1983). Handbook of Clinical Audiology Williams & Wilkins. Baltimore / London.

-     James W, Hall III. (2000) Handbook of Otoacoustic Emissions, Sing. Pub. Group. Canada

-     Hall J.W., Mueller G.H (1997) Audiologists Desk Reference, Cilt I-II Sing. Thoms. Learn.

-                 -  Akyıldız N (1998). Kulak Hastalıkları ve Mikrocerrahisi, Bilimsel Tıp Yay., Cilt-1, Ankara.

-                 -   Akyıldız N (2000). Kulak Hastalıkları ve Mikrocerrahisi, Bilimsel Tıp Yay., Cilt-2, Ankara.

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X1

30

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer  - Ders ve tartışmalara katılım

X1

10

Dönem Sonu Sınavı

X1

60

Ders Sorumluları

Prof.Dr.Erol Belgin (Hacettepe Ün. Tıp Fakültesi, KBB AD-Odyoloji BD)

 

Hafta

Konular

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

 

14

 

İşitme fizyolojisi-1

İşitme fizyolojisi-2

İşitme fizyolojisi-3

İşitmenin değerlendirilmesinde psiko-akustik prensipler-1

İşitmenin değerlendirilmesinde psiko-akustik prensipler-2

İşitme Kayıplarının Tipleri-1

İşitme kayıplarının tipleri-2

Odyolojide test ortamı

Odyolojide hasta kabulü ve hikaye alma

Pure tone odyometre-1

Pure tone odyometre-2

Konuşma odyometresi ve fonetik kelime listeleri

Konuşma odyometresinin klinik uygulamaları-1

Konuşma odyometresinin klinik uygulamaları-2

İletim tipi işitme kayıplarında odyolojik değerlendirme

Sensor ve sensorinöral işitme kayıpları-1 (koklear patolojiler)

Sensor ve sensorinöral işitme kayıpları-2 (retrokoklear ve santral patolojiler)

Mixed tip işitme kayıpları

İşitme Kayıplarının objektif tanısal değerlendirilmesi-1

İşitme Kayıplarının objektif tanısal değerlendirilmesi-2

Orta kulak immitance’ı ve timpanometre-1

Orta kulak immitance’ı ve timpanometre-2

Akustik refleks ve klinik uygulamaları

Fonksiyonel işitme kayıplarında klinik değerlendirme

Odyolojik testlerin yorumlanması-1 (genel prensipler)

Odyolojik testlerin yorumlanması-2 (klinik yorumlamada dikkat edilecek hususlar-raporlama)

 

Ödev değerlendirme ve Sınav