Anasayfa

 

Dersin Adı-Kodu:

OKS-2060  Pediatrik Odyoloji

Programın Adı:

Odyoloji Ses ve Konuşma Bozuklukları  

(KBB AD -YÜKSEK LİSANS programı)

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

 

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

1

28

 

 

 

 

 

 

28

2

6

Ders Dili

TÜRKÇE

Zorunlu / Seçmeli

ZORUNLU

Ön şartlar

YOK

Dersin

İçeriği

Objektif ve subjektif odyolojik testler ile ileri odyolojik uygulamaların yenidoğan ve süt çocukları ile oyun ve okul çocuklarında kullanılması, kombine test teknikleri ile işitme eşiklerinin saptanması, çocukların işitsel rehabilitasyona yönlendirme ilkeleri ve örnek uygulamaların yapılması

Dersin Amacı

Yenidoğan ve süt çocukları ile oyun ve okul çocuklarında objektif ve subjektif odyolojik testler ile ileri odyolojik uygulamaların öğretilmesi; kombine test teknikleri ile işitme eşiklerinin saptanmasının ve  çocukların işitsel rehabilitasyona yönlendirme ilkelerinin uygulamalı olarak öğretilmesi

Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler

Yenidoğan ve süt çocukları ile oyun ve okul çocuklarında objektif ve subjektif odyolojik testler ile ileri odyolojik uygulamaların öğrenilmesi; kombine test teknikleri ile işitme eşiklerinin saptanmasının ve çocukların işitsel rehabilitasyona yönlendirme ilkelerinin uygulamalı olarak öğrenilmesi

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

 

- Blueosten CD, Stool SE, Kenna MA: Pediatric Otolaryngology (WB Saunders, Philadelphia), 1996.

-     -Madell J. (1998) Behavioral Evaluation of Hearing in Infants and Children, Thieme, New York.

-     -Kemaloglu YK, et al. Pure tone audiometry in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2005;69:209-14.

-Ugur MB, Kemaloğlu YK, et al. Effecct of positional change and inhalant anesthesia on parameters of acoustic reflectometry. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2003;67:943-6.

-Kemaloğlu YK, et al. Tympanometry and acoustic reflectometry in ears with chronic retraction without effusion Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2000;55:21-7.

-Kemaloğlu YK, et al. Predictive value of Acoustic Reflectometry (Angle and Reflectivity) and Tympanometry. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1999; 48: 137-41.

-     -Katz, J. (1983). Handbook of Clinical Audiology Williams & Wilkins. Baltimore / London.

-     -James W, Hall III. (2000) Handbook of Otoacoustic Emissions, Sing. Pub. Group. Canada

-     -Hall J.W., Mueller G.H (1997) Audiologists Desk Reference, Cilt I-II Sing. Thoms. Learn.

-                       -Akyıldız N (1998). Kulak Hastalıkları ve Mikrocerrahisi, Bilimsel Tıp Yay., Cilt-1, Ankara.

-Akyıldız N (2000). Kulak Hastalıkları ve Mikrocerrahisi, Bilimsel Tıp Yay., Cilt-2, Ankara.

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X1

30

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer  - Ders ve tartışmalara katılım

X1

10

Dönem Sonu Sınavı

X1

60

Ders Sorumluları

Prof.Dr.Yusuf K. Kemaloğlu  (yusufk@gazi.edu.tr)

Hafta

Konular

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

 

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

 

14

 

Çocuklarda işitme kaybı sebepleri-1

Çocuklarda işitme kaybı sebepleri-2

Normal dil gelişimi

İşitme kayıplı çocukların gelişim özellikleri-1

İşitme kayıplı çocukların gelişim özellikleri-2

Hikaye alma

İşitme Kayıplı Çocukların Psikolojik Yönden Değerlendirilmesi

Psikolojik Testler

Tarama testleri-1

Tarama testleri-2

Pratik uygulamalar-1 (tarama testleri)

Çocuklarda yaş ve gelişim özelliklerine göre uygulanan test yöntemleri-1

Çocuklarda yaş ve gelişim özelliklerine göre uygulanan test yöntemleri-2

Çocuklarda yaş ve gelişim özelliklerine göre uygulanan test yöntemleri-3

Pratik uygulamalar-2  (Serbest Saha Testi, Şartlanmış Refleks Testi, Davranış Odyometrisi, 1-5 yaş arası çocuklar için saf ses testleri, konuşma testleri)

Pratik uygulamalar-3  (Serbest Saha Testi, Şartlanmış Refleks Testi, Davranış Odyometrisi, 1-5 yaş arası çocuklar için saf ses testleri, konuşma testleri)

Objektif test yöntemleri-1

Objektif test yöntemleri-2

Pratik uygulamalar-4 (objektif test yöntemlerinin uygulanması)

Odyolojik yorumlama-1

Odyolojik yorumlama-2

Çocuklarda Santral işitme bozukluğu-1

Çocuklarda Santral işitme bozukluğu-2

İşitsel nöropatiler-1

İşitsel nöropatiler-2

Çocuklarda işitsel rehabilitasyon ilkeleri

 

Ödev değerlendirme ve Sınav