Anasayfa

 

Dersin Adı-Kodu:

OKS-1072  Seminer I

Programın Adı:

Odyoloji Ses ve Konuşma Bozuklukları  

(KBB AD -YÜKSEK LİSANS programı)

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

 

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

1

14

 

 

 

 

 

 

14

1

2

Ders Dili

TÜRKÇE

Zorunlu / Seçmeli

ZORUNLU

Ön şartlar

YOK

Dersin

İçeriği

İşitme, konuşma ve ses bozukluklarıyla ilişkili temel konular, fizyopatoloji, tanı yöntemleri ve klinik değerlendirme ile ilgili güncel literatür bilgileri ve seminer hazırlama

Dersin Amacı

İşitme, konuşma ve ses bozukluklarıyla ilgili temel konularda, fizyopatoloji, tanı yöntemleri ve klinik değerlendirme alt başlıklarını içeren bir konuyu güncel literatür bilgilerini dikkate alarak seminer olarak hazırlamayı öğretmek

Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler

İşitme, konuşma ve ses bozukluklarıyla ilgili temel konularda, fizyopatoloji, tanı yöntemleri ve klinik değerlendirme alt başlıklarını içeren bir konuyu güncel literatür bilgilerini dikkate alarak seminer olarak hazırlamayı öğrenmek

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

 

-     -Katz, J. (1983). Handbook of Clinical Audiology Williams & Wilkins. Baltimore / London.

-     -James W, Hall III. (2000) Handbook of Otoacoustic Emissions, Sing. Pub. Group. Canada

-     -Hall J.W., Mueller G.H (1997) Audiologists Desk Reference, Cilt I-II Sing. Thoms. Learn.

-                       -Akyıldız N (1998). Kulak Hastalıkları ve Mikrocerrahisi, Bilimsel Tıp Yay., Cilt-1, Ankara.

-Akyıldız N (2000). Kulak Hastalıkları ve Mikrocerrahisi, Bilimsel Tıp Yay., Cilt-2, Ankara.

-     -Madell J. (1998) Behavioral Evaluation of Hearing in Infants and Children, Thieme, New York.

- Baken RJ (1997) Clinical Measurement of Speech and Voice, Sing Pub Group, Inc. San Diego, London

-     - Love  J, et al. (2001) Clinical Decision Making in Fluency Disorders. Sing. Thoms. Learning.

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X1

60

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer  - Ders ve tartışmalara katılım

X1

10

Dönem Sonu Sınavı

X1

30

Ders Sorumluları

Prof.Dr.Yusuf K. Kemaloğlu (yusufk@gazi.edu.tr)

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

KBB ve odyolojinin tanımı ve ilgi alanları

Ses: Fizik ve akustik özellikleri

İşitme ve konuşma bozukluğuna neden olan hastalıklar

Diyapozon testleri

İşitme sisteminin değerlendirilmesi-1 (Hava yolu iletimiminin değerlendirilmesi)

İşitme sisteminin değerlendirilmesi-2 (sensorinöral iletimimin değerlendirilmesi)

Timpanometre ve orta kulak immitance’ının değerlendirilmesinde son gelişmeler

Retrokoklear işitsel patolojilerin değerleneidirilemsinde son gelişmeler

Koklear işitsel patolojilerin değerlendirilmesinde son gelişmeler

İşitme bozukluklarının gelişimsel ve psiko-sosyal boyutu

Klinik odyometre cihazlarının tipleri ve özellikleri

Konuşma odyometresi

İnsan sesinin oluşumu; fizik ve akustik özellikleri

Ödev değerlendirme ve Sınav