Anasayfa

 

Dersin Adı-Kodu:

OKS-2082  Seminer II

Programın Adı:

Odyoloji Ses ve Konuşma Bozuklukları  

(KBB AD -YÜKSEK LİSANS programı)

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

 

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

1

14

 

 

 

 

 

 

14

1

2

Ders Dili

TÜRKÇE

Zorunlu / Seçmeli

ZORUNLU

Ön şartlar

YOK

Dersin

İçeriği

İşitme, denge, konuşma ve ses bozukluklarıyla ilişkili tanı yöntemleri ve tedavi ve rehabilitasyon ile ilgili güncel literatür bilgileri ve seminer hazırlama

Dersin Amacı

İşitme, denge, konuşma ve ses bozukluklarıyla ilgili konularda tanı yöntemleri ile tedavi ve rehabilitasyon alt başlıklarını içeren bir konuyu güncel literatür bilgilerini dikkate alarak seminer olarak hazırlamayı öğretmek

Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler

İşitme, denge, konuşma ve ses bozukluklarıyla ilgili konularda tanı yöntemleri ile tedavi ve rehabilitasyon alt başlıklarını içeren bir konuyu güncel literatür bilgilerini dikkate alarak seminer olarak hazırlamayı öğrenmek

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

 

-     -Katz, J. (1983). Handbook of Clinical Audiology Williams & Wilkins. Baltimore / London.

-     -James W, Hall III. (2000) Handbook of Otoacoustic Emissions, Sing. Pub. Group. Canada

-     -Hall J.W., Mueller G.H (1997) Audiologists Desk Reference, Cilt I-II Sing. Thoms. Learn.

-                       -Akyıldız N (1998). Kulak Hastalıkları ve Mikrocerrahisi, Bilimsel Tıp Yay., Cilt-1, Ankara.

-Akyıldız N (2000). Kulak Hastalıkları ve Mikrocerrahisi, Bilimsel Tıp Yay., Cilt-2, Ankara.

-Madell J. (1998) Behavioral Evaluation of Hearing in Infants and Children, Thieme, New York.

- Baken RJ (1997) Clinical Measurement of Speech and Voice, Sing Pub Group, Inc. San Diego, London

- Love  J, et al. (2001) Clinical Decision Making in Fluency Disorders. Sing. Thoms. Learning.

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X1

60

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer  - Ders ve tartışmalara katılım

X1

10

Dönem Sonu Sınavı

X1

30

Ders Sorumluları

Prof.Dr.Yusuf K. Kemaloğlu (yusufk@gazi.edu.tr)

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Ototoksisitede otoakustik emisyon bulguları

Değişik ülkelerdeki yenidoğan işitme taraması uygulamalarının amaçları ve sonuçları

Konuşma ve lisan bozuklukları

İşitme cihazı uygulamalarının genel prensipleri ve son gelişmeler

Çocuklarda işitme cihazı ve koklear implant endikasyonları

Nistagmusun değerlendirilmesi ve ENG

Türkçenin fonetik özellikleri

Sesin komputerize yöntemler ile değerlendirilmesinde son gelişmeler

Müzik ve elit insan sesinin gelişimi ve değerlendirilmesinde son gelişmeler

Kekemelik tedavisinde son gelişmeler

Posturografi ve vestiubler rehabilitasyon

Beyin sapı odyometresinde orta ve geç latansların klinik uygulamalarında son gelişmeler

Kontralateral supresyon ve gürültünün maskelenmesi

Ödev değerlendirme ve Sınav