Anasayfa

 

Dersin Adı-Kodu:

OKS-1020 Ses   Fiziği Akustik Fonetik

Programın Adı:

Odyoloji Ses ve Konuşma Bozuklukları 

(KBB AD -YÜKSEK LİSANS programı)

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

 

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

1

14

 

 

 

 

 

 

14

1

3

Ders Dili

TÜRKÇE

Zorunlu / Seçmeli

ZORUNLU

Ön şartlar

YOK

Dersin

İçeriği

Sesin fizik ve psikofizik özellikleri, odyolojik akustik milletlerarası fonetik ve konuşmanın akustik elemanlar ve işitme kaybı ile ilişkileri.

Dersin Amacı

Sesin temel kavramlarını, psikolojik ve psikofizik özelliklerini öğreterek ses, işitme ve dinleme entegrasyonunun kurulması, konuşma zincirindeki halkaların açılması ve fonetik bilgisinin öğretilmesi

Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler

Sesin temel kavramlarını, psikolojik ve psikofizik özelliklerinin; ses, işitme ve dinleme entegrasyonunun; konuşma zincirindeki halkaların ve fonetik bilgisinin öğrenilmesi

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

 

- Katz, J. (1983). Handbook of Clinical Audiology Williams & Wilkins. Baltimore / London.

- James W, Hall III. (2000) Handbook of Otoacoustic Emissions, Sing. Pub. Group. Canada

- Hall J.W., Mueller G.H (1997) Audiologists Desk Reference, Cilt I-II Sing. Thoms. Learn.

- Akyıldız N (1998). Kulak Hastalıkları ve Mikrocerrahisi, Bilimsel Tıp Yay., Cilt-1, Ankara.

- Akyıldız N (2000). Kulak Hastalıkları ve Mikrocerrahisi, Bilimsel Tıp Yay., Cilt-2, Ankara.

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X1

30

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer  - Ders ve tartışmalara katılma

X1

10

Dönem Sonu Sınavı

X1

60

Ders Sorumluları

Prof.Dr.Erol Belgin (Hacettepe Ün. Tıp Fak. KBB-Odyoloji BD)

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Ses oluşumu,yayılması ve algılanması.

Sesin fiziksel ve akustik özellikleri

Sesin ölçülebilir parametreleri

Ses ve psiko-fiziksel yaklaşım

Ses ve Müzik

Sesin aeoro-dinamik değerlendirilmesi

Sesin subjektif değerlendirilmesi

Sesin objektif değerlendirilmesi

Sesin perceptual (algısal) analizi

Ses ve fonetik

Saund Level Metre- Ses Sistemleri

Odyometri- Bekeşi Odyometrisi

Odyometrik testlere giriş

Ödev değerlendirme ve Sınav