Anasayfa

 

Dersin Adı-Kodu:

OKS-2020  Ses ve Konuşma Bozuklukları II

Programın Adı:

Odyoloji Ses ve Konuşma Bozuklukları  

(KBB AD -YÜKSEK LİSANS programı)

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

 

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

1

28

 

 

 

 

 

 

28

2

6

Ders Dili

TÜRKÇE

Zorunlu / Seçmeli

ZORUNLU

Ön şartlar

YOK

Dersin

İçeriği

Konuşma, lisan ve ses bozuklukları. Konuşma, lisan ve ses bozukluklarında terapi teknikleri.

 

Dersin Amacı

Fonksiyonel ve organik konuşma, lisan ve ses bozukluklarının tanı ve klinik değerlendirme yöntemlerini, multidisipliner tedavi ve terapi yöntemlerini öğretmek

Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler

Fonksiyonel ve organik konuşma, lisan ve ses bozukluklarının tanı ve klinik değerlendirme yöntemlerinin ve multidisipliner tedavi ve terapi yöntemlerinin öğrenilmesi

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

-Baken RJ (1997) Clinical Measurement of Speech and Voice, Sing Publ. Group, Inc. San Diego, London

- Love, J. et al, (2001) Clinical Decision Making in Fluency Disorders. Singular. Thomson Learning.

- Hall J.W., Mueller G.H (1997) Audiologists Desk Reference, Volume I-II Singular Thomson Learning

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X1

30

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer  - Ders ve tartışmalara katılım

X1

10

Dönem Sonu Sınavı

X1

60

Ders Sorumluları

Prof.Dr.Erol Belgin (Hacettepe Ün. Tıp Fakültesi KBB AD-Odyoloji BD)

Hafta

Konular

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

 

14

 

Ses hijyeni

Ses terapisinde aeoro-dinamik yaklaşım-1

Ses terapisinde aeoro-dinamik yaklaşım-2

Ses terapisinde enerji transferi

Elite ses

Ses terapisi ve müzik-1

Ses terapisi ve müzik-2

Ses terapisi teknikleri

Profosyonel ses terapisi-1

Profosyonel ses terapisi-2

Ses terapisinde objektif yöntemler-1

Ses terapisinde objektif yöntemler-2

Akıcı konuşma bozukluklarının değerlendirilmesi-1

Akıcı konuşma bozukluklarının değerlendirilmesi-2

Akıcı konuşma bozukluklarında terapatik yaklaşımlar-1

Akıcı konuşma bozukluklarında terapatik yaklaşımlar-2

Nörojenik konuşma bozukluklarının değerlendirilmesi-1

Nörojenik konuşma bozukluklarının değerlendirilmesi-2

Nörojenik konuşma bozukluklarında terapötik yaklaşımlar-1

Nörojenik konuşma bozukluklarında terapötik yaklaşımlar-2

Afazi olgularının değerlendirilmesi

Afazi olgularında terapötik yaklaşımlar

Dizartri olgularının değerlendirilmesi

Dizartri olgularında terapötik yaklaşımlar

Konuşma Apraksisi olgularının değerlendirilmesi

Konuşma Apraksisi olgularının terapötik yaklaşımlar

 

Ödev değerlendirme ve Sınav