Anasayfa

 

Dersin Adı-Kodu:

OKS-1060  Ses ve Konuşma Bozuklukları I

Programın Adı:

Odyoloji Ses ve Konuşma Bozuklukları  

(KBB AD -YÜKSEK LİSANS programı)

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

 

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

1

28

 

 

 

 

 

 

28

2

6

Ders Dili

TÜRKÇE

Zorunlu / Seçmeli

ZORUNLU

Ön şartlar

YOK

Dersin

İçeriği

Konuşma ve lisan gelişimi, işitme-konuşma ilişkisi, ses fizyolojisi, konuşma, lisan ve ses bozuklukları.

 

Dersin Amacı

Fonksiyonel ve organik konuşma, lisan ve ses bozukluklarının fizyopatolojisini, tanı ve klinik değerlendirme yöntemlerini öğretmek

Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler

Fonksiyonel ve organik konuşma, lisan ve ses bozukluklarının fizyopatolojisinin, tanı ve klinik değerlendirme yöntemlerinin öğrenilmesi

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

 

-     Baken, R.J., (1997) Clinical Measurement of Speech and Voice, Singular Publishing Group, Inc. San Diego, London

-     Love, J. Russel, Webb, G. Wanda, Manning, H., Walter, (2001) Clinical Decision Making in Fluency Disorders. Singular. Thomson Learning.

-     Hall J.W., Mueller G.H (1997) Audiologists Desk Reference, Volume I-II Singular Thomson Learning.

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X1

30

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer  - Ders ve tartışmalara katılım

X1

10

Dönem Sonu Sınavı

X1

60

Ders Sorumluları

Prof.Dr.Erol Belgin (Hacettepe Ün. Tıp Fakültesi KBB AD-Odyoloji BD)

Hafta

Konular

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

 

14

 

Konuşma Gelişimi

Lisan ve Lisan Gelişiminin Safhaları-1

Lisan ve Lisan Gelişiminin Safhaları-2

Konuşma Seslerinin Fizyolojisi

Konuşmanın nöroanatomisi

Konuşmanın merkezi organizasyonu

Konuşma bozuklukları

İşitme Bozukluklarına Bağlı Konuşma Bozuklukları-1

İşitme Bozukluklarına Bağlı Konuşma Bozuklukları-2

Nörojenik konuşma bozuklukları

Santral Lisan Bozukluklarına Bağlı Konuşma Lisan Bozuklukları

Disartriler

Elektif Mutizm

Kekemelik-1

Kekemelik-2

Konuşmanın psikofiziksel değerlendirilmesi

Konuşma bozukluklarında rehabilitasyon-1

Konuşma bozukluklarında rehabilitasyon-2

Ses yapıları ve organizasyonu

Ses bozuklukları-1

Ses bozuklukları-2

Ses bozuklukları-3

Sesin subjektif değerlendirilmesi

Sesin objektif değerlendirilmesi-1

Sesin objektif değerlendirilmesi-2

Ses bozukluklarında rehabilitasyon

 

Ödev değerlendirme ve Sınav