Anasayfa

Dersin Adı-Kodu:

OKS-2030  Tanısal Odyoloji II

Programın Adı:

Odyoloji Ses ve Konuşma Bozuklukları  

(KBB AD -YÜKSEK LİSANS programı)

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

 

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

1

28

 

 

 

 

 

 

28

2

6

Ders Dili

TÜRKÇE

Zorunlu / Seçmeli

ZORUNLU

Ön şartlar

YOK

Dersin

İçeriği

Tanısal odyoloji 1 dersine ek olarak farklı kulak patolojilerine bağlı iletim, sensörial, nöral, mikst, santral ve fonksiyonel işitme problemlerinin objektif ve subjektif ayırıcı tanı test yöntemlerinin uygulama ve bulguların yorumlanması.

Dersin Amacı

İşitme ile ilgili farklı kulak ve santral sinir sistemi patolojilerine bağlı ortaya çıkan iletim, sensörial, nöral, mikst, santral ve fonksiyonel işitme problemlerinin objektif ve subjektif ayırıcı tanısı için test yöntemlerinin uygulamasının ve bulguların yorumlanmasının öğretilmesi

Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler

İşitme ile ilgili farklı kulak ve santral sinir sistemi patolojilerine bağlı ortaya çıkan iletim, sensörial, nöral, mikst, santral ve fonksiyonel işitme problemlerinin objektif ve subjektif ayırıcı tanısı için test yöntemlerinin uygulamasının ve bulguların yorumlanmasının öğrenilmesi

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

 

-     Katz, J. (1983). Handbook of Clinical Audiology Williams & Wilkins. Baltimore / London.

-     James W, Hall III. (2000) Handbook of Otoacoustic Emissions, Sing. Pub. Group. Canada

-     Hall J.W., Mueller G.H (1997) Audiologists Desk Reference, Cilt I-II Sing. Thoms. Learn.

-     Akyıldız N (1998). Kulak Hastalıkları ve Mikrocerrahisi, Bilimsel Tıp Yay., Cilt-1, Ankara.

-  Akyıldız N (2000). Kulak Hastalıkları ve Mikrocerrahisi, Bilimsel Tıp Yay., Cilt-2, Ankara.

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X1

30

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer  - Ders ve tartışmalara katılım

X1

10

Dönem Sonu Sınavı

X1

60

Ders Sorumluları

Prof.Dr.Yusuf K. Kemaloğlu  (yusufk@gazi.edu.tr)

Hafta

Konular

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

 

 

14

 

Objektif odyolojik testler-1

Objektif odyolojik testler-2

İşitme kayıplarının değerlendirilmesinde odyolojik testlerin kombine kullanımı-1

İşitme kayıplarının değerlendirilmesinde odyolojik testlerin kombine kullanımı-2

İşitme kayıplı olgularda psikolojik değerlendirme

İletim tip işitme kayıplarında tanısal yaklaşım

Miks tip işitme kayıplarında tanısal yaklaşım

Ssensörinöral tip işitme kayıplarında tanısal yaklaşım

Fonksiyonel işitme kayıplarında tanısal yaklaşım

İşitme kayıpları ve genetik-1

İşitme kayıpları ve genetik-1

Retrokoklear patolojilere yaklaşım

Nöropatide tanısal yaklaşım-1

Nöropatide tanısal yaklaşım-2

Santral işitsel işlemleme bozukluklarına tanısal yaklaşım-1

Santral işitsel işlemleme bozukluklarına tanısal yaklaşım-2

Klinik odyolojide maskeleme-1

Klinik odyolojide maskeleme-2

Denge bozukluğu; Vertigo ve dizzenes ta ayırıcı tanı

Periferik vestibüler patolojilerde klinik değerlendirme-1

Periferik vestibüler patolojilerde klinik değerlendirme-1

Sentral vestibüler patolojilerde klinik değerlendirme

Vestibuler bozukluklarda odyolojik bulgular

Vestibuler testler

Nistagmus muayene yöntemleri ve Elektronistagmografi - videonistagmografi

Posturografi

 

Ödev değerlendirme ve Sınav