Anasayfa

 

Dersin Adı-Kodu:

OKS-2010  Temel Otolaringoloji-1I

Programın Adı:

Odyoloji Ses ve Konuşma Bozuklukları  

(KBB AD -YÜKSEK LİSANS programı)

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

 

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

1

14

 

 

 

 

 

 

14

1

2

Ders Dili

TÜRKÇE

Zorunlu / Seçmeli

ZORUNLU

Ön şartlar

YOK

Dersin

İçeriği

Burun, paranazal sinüs, farenks ve larenks anatomisi, histoloji-embiryolojisi, fizyolojisi ve bu bölge hastalıklarının semiyolojisi ile fizyopatolojisi; KBB muayene yöntemleri, kulak hastalıklarına yönelik tedavi alternatifleri;

Dersin Amacı

Burun, paranazal sinüs, farenks ve larenks anatomi ve fonksiyonlarının öğretilmesi; bu organ hastalıklarının klinik özelliklerinin, yutma ve ses fonksiyonlarına olan etkilerinin, tanı ve tedavi yöntemlerinin temel prensiplerinin öğretilmesi

Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler

Burun, paranazal sinüs, farenks ve larenks anatomi ve fonksiyonlarının öğretilmesi; bu organ hastalıklarının klinik özelliklerinin, yutma ve ses fonksiyonlarına olan etkilerinin, tanı ve tedavi yöntemlerinin temel prensiplerinin öğrenilmesi

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

-                - Akyıldız N: Kulak Hastalıkları ve Mikrocerrahisi, Bilimsel Tıp Yayınevi, Cilt 1, Ankara, 1998.

-                - Akyıldız N: Kulak Hastalıkları ve Mikrocerrahisi, Bilimsel Tıp Yayınevi, Cilt 2, Ankara, 2000.

-                - Blueosten CD, Stool SE, Kenna MA: Pediatric Otolaryngology (WB Saunders, Philadelphia), 1996.

- Cummings CW, et al. Otolaryngology-Head-Neck Surgery, Mosby, Cilt-1,2,3,45, 1996

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X1

30

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer  - Ders ve tartışmalara katılım

X1

10

Dönem Sonu Sınavı

X1

60

Ders Sorumluları

Prof.Dr.Yusuf K. Kemaloğlu, yusufk@gazi.edu.tr

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Burun ve paranazal sinüs fizyolojisi

Burun ve Paranazal Sinüs hastalıkları

Farenks ve Larenks anatomisi ve histolojisi          

Farenks ve Larenks  fizyolojisi

Ses fizyolojisi            

Ses ve Konuşma boz. neden olan hastalıklar- Genel prensipler

Ses ve Konuşma boz. neden olan lokal hastalıklar

Ses ve Konuşma boz. neden olan sistemik hastalıklar

Çocukluk çağı üst solunum yolu hastalıkları

Doğuştan işitme kaybına neden olan hastalıklar

Çocuklarda işitme kaybına neden olan akkiz hastalıklar

Klinik tanıda odyolojinin yeri

Horlama ve OUAS

Ödev değerlendirme ve Sınav