Anasayfa

 

Dersin Adı-Kodu:

OKS-1010  Temel Otolaringoloji-1

Programın Adı:

Odyoloji Ses ve Konuşma Bozuklukları  

(KBB AD -YÜKSEK LİSANS programı)

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

 

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

1

14

 

 

 

 

 

 

14

1

2

Ders Dili

TÜRKÇE

Zorunlu / Seçmeli

ZORUNLU

Ön şartlar

YOK

Dersin

İçeriği

Kulak ve temporal kemik anatomisi, histoloji-embiryolojisi, fizyolojisi ve bu bölge hastalıklarının semiyolojisi ile fizyopatolojisi; KBB muayene yöntemleri, kulak hastalıklarına yönelik tedavi alternatifleri;

Dersin Amacı

İşitme ve denge organlarının anatomi ve fonksiyonlarının öğretilmesi; kulak hastalıklarının klinik özelliklerinin, işitme ve denge fonksiyonlarına olan etkilerinin, tanı ve tedavi yöntemlerinin temel prensiplerinin öğretilmesi

Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler

Kulak ile ilgili fonksiyonlar (işitme ve denge) ve hastalıklar ile bu fonksiyon bozuklukları ve hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgili temel prensiplerinin öğrenilmesi

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

 

-                - Akyıldız N: Kulak Hastalıkları ve Mikrocerrahisi, Bilimsel Tıp Yayınevi, Cilt 1, Ankara, 1998.

-                - Akyıldız N: Kulak Hastalıkları ve Mikrocerrahisi, Bilimsel Tıp Yayınevi, Cilt 2, Ankara, 2000.

-                - Blueosten CD, Stool SE, Kenna MA: Pediatric Otolaryngology (WB Saunders, Philadelphia), 1996.

- Cummings CW, et al. Otolaryngology-Head-Neck Surgery, Mosby, Cilt-1,2,3,45, 1996

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X1

30

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer  - Ders ve tartışmalara katılım

X1

10

Dönem Sonu Sınavı

X1

60

Ders Sorumluları

Prof.Dr.Yusuf K. Kemaloğlu, yusufk@gazi.edu.tr

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

 

6

7

8

 

9

10

11

12

13

14

 

Üst solunum sistemi anatomisi ve fizyolojisine genel bakış

Tıbbi deontoloji ve etik

Kulak Anatomisi ve işitme fizyolojisi-1 (ses algısı ve d.kulağın anatomisi ve işitme fizyolojisine etkisi)

Kulak Anatomisi ve işitme fizyolojisi-2 (orta kulağın anatomisi ve işitme fizyolojisine etkisi)

Kulak anatomisi ve işitme fizyolojisi-3 (iç kulağın anatomisi ve işitme fizyolojisine etkisi; santral işitsel yollar ve nöral kodlama)

Tinnitus                                         

İşitme kaybına neden olan dış kulak yolu hastalıkları

İşitme kaybına neden olan orta kulak hastalıkları-1 (orta kulak boşluğu ve kulak zarını etkileyen hastalıklar)

İşitme kaybına neden olan orta kulak hastalıkları-2 (orta kulak kemikçiklerini etkileyen hastalıklar)

İşitme kaybına neden olan iç kulak hastalıkları-3 

İşitme kaybına neden olan santral  hastalıkları-4   

Kulak muayene yöntemleri

Klinik yönden odyolojik aciller

Ödev değerlendirme ve Sınav