Anasayfa

 

Dersin Adı-Kodu:

OKS-2050  Vestibuler sistem ve bozuklukları-I

Programın Adı:

Odyoloji Ses ve Konuşma Bozuklukları  

(KBB AD -YÜKSEK LİSANS programı)

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

 

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

1

14

 

 

 

 

 

 

14

1

3

Ders Dili

TÜRKÇE

Zorunlu / Seçmeli

ZORUNLU

Ön şartlar

YOK

Dersin

İçeriği

Vestibuler sistem (labirent, proprioseptif sistem, göz-görme yolları, serebellum ve kortex) anatomisi, histoloji-embiryolojisi, fizyolojisi ve vestibuler sistem hastalıkları ve vestibuler semptomların semiyolojisi ile fizyopatolojisi; vestibuler muayene yöntemleri, vestibuler hastalıklara yönelik tedavi alternatifleri;

Dersin Amacı

Vestibuler sistem (labirent, proprioseptif sistem, göz-görme yolları, serebellum ve kortex)  anatomi ve fonksiyonlarının öğretilmesi; vestibuler bozuklukların klinik özelliklerinin, tanı ve tedavi yöntemlerinin temel prensiplerinin öğretilmesi

Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler

Vestibuler sistem (labirent, proprioseptif sistem, göz-görme yolları, serebellum ve kortex)  anatomi ve fonksiyonlarının öğretilmesi; vestibuler bozuklukların klinik özelliklerinin, tanı ve tedavi yöntemlerinin temel prensiplerinin öğrenilmesi

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

-     Cummings CW, et al. Otolaryngology-Head-Neck Surgery, Mosby, Cilt-4, 1996

-     Katz, J. (1983). Handbook of Clinical Audiology Williams & Wilkins. Baltimore / London.

-     Hall J.W., Mueller G.H (1997) Audiologists Desk Reference, Cilt I-II Sing. Thoms. Learn.

-     Akyıldız N (1998). Kulak Hastalıkları ve Mikrocerrahisi, Bilimsel Tıp Yay., Cilt-1, Ankara.

-  Akyıldız N (2000). Kulak Hastalıkları ve Mikrocerrahisi, Bilimsel Tıp Yay., Cilt-2, Ankara.

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X1

30

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer  - Ders ve tartışmalara katılım

X1

10

Dönem Sonu Sınavı

X1

60

Ders Sorumluları

Prof.Dr.Nebil GÖKSU,

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Vestibuler sistem anatomisi (iç kulak-beyin sapı)

Vestibuler sistem anatomisi (proprioseptif sistem, görme yolları, serebellum, korteks ve santral yollar)

Vestibuler sistem fizyolojisi (iç kulak-beyin sapı)

Vestibuler sistem fizyolojisi(proprioseptif sistem, görme yolları, serebellum, korteks ve santral yollar)

Vestibuler sistem muayene yöntemleri

Vestibuler testler (santral-sereblellar testler)

Vestibuler testler (kalorik test, ENG, Rotary chair, posturografi)

Periferik vestibuler hastalıklar ve ayırıcı tanısı-I (Labirent hastalıkları)

Periferik vestibuler hastalıklar ve ayırıcı tanısı-II (Posterior fossa ve beyin sapı hastalıkları)

Periferik vestibulopatide tedavi ve rehabilitasyon prensipleri

Santral  vestibuler hastalıklar ve ayırıcı tanısı

Santral  vestibuler hastalıkların tedavisi ve rehabilitasyon

Denge problemlerinin psikojenik yönü

Ödev değerlendirme ve Sınav