Geri Dön

                

                  B. Verilen Hizmetler

                  I. Tanı Hizmetleri:

i)     İşitme kayıplarının tanısına yönelik tetkikler:

-         Standart ve yüksek frekans tonal ve konuşma odyolojik tetkikleri

-         Standart timpanometri ve yüksek frekans timpanometri ve akustik refleks testleri

-         Akustik Reflektometre

-         Otoakustik emisyon (OAE) tetkikleri

-   Spontan ve Transient OAE

-   Distortion product testleri

-   Yenidoğan işitme taraması amaçlı transient OAE testi*

-         Uyarılmış beyin sapı potansiyelleri (Brainstem evoked response audiomety - BERA)

-  Standart BERA uygulamaları

-  Yenidoğan işitme taraması amaçlı BERA tarama testi*

ii)       Denge ve denge bozukluklarının tanısına yönelik tetkikler

-         ENG ve kalorik testler

-         Anksiyete ve yaşam kalitesi analizleri

iii)     Ses ve ses bozukluklarının tanısına yönelik hizmetler

-         Komputerize ses analiz testleri

iv)     Konuşma bozukluklarının tanısına yönelik hizmetler

-         Bireysel ve aile değerlendirmesi

-         Konuşma bozukluklarının değerlendirilmesine yönelik test ve kayıtlar

                  II. Rehabilitasyon Hizmetleri:

i)        İşitme kayıplarının rehabilitasyonu amaçlı uygulamalar

- İşitme cihazı uygulamaları

- Koklear implant hazırlık programı

ii)       Konuşma bozukluklarının rehabilitasyonu amaçlı uygulamalar

-  Kekemelik

-  Disartrik hastalar için konuşma bozuklukları rehabilitasyon programı

iii)     İşitme –konuşma bozukluklarının rehabilitasyonu amaçlı uygulamalar:

-         Bireysel rehabilitasyon programları

-  Prelingual çocuklar için bireysel programlar

-  Postlingual olgular için bireysel programlar

-         Grup rehabilitasyon programları

-         Koklear İmplant sonrası rehabilitasyon programları

-         Özel öğrenme problemi olan işitme-konuşma bozukluğu olan bireyler için rehabilitasyon programları

iv)     Denge bozuklukları rehabilitasyon programı

v)      Ses bozuklukları rehabilitasyon programı