Anasayfa

Odyoloji ve Konuşma - Ses Bozuklukları

Yüksek Lisans Programı

Bağlı olduğu Anabilim Dalı: KBB Hastalıkları Anabilim Dalı                                                      

KBB Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Nebil  GÖKSU     

OdyolojiBilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Yusuf K. KEMALOĞLU

 

KBB Anabilim Dalında Odyoloji Ses ve Konuşma Bozuklukları

Yüksek Lisans Programında görevlendirilen öğretim üyeleri:

 • Prof. Dr. Nebil Göksu                        
 • Prof. Dr. Erdoğan İnal                      
 • Prof. Dr. Suat Özbilen                      
 • Prof. Dr. Fikret İleri                          
 • Prof. Dr. Ahmet Köybaşıoğlu            
 • Prof. Dr. İsmet Bayramoğlu              
 • Prof. Dr. Yusuf K. Kemaloğlu           
 • Doç. Dr. Sabri Uslu                          
 • Doç. Dr. Yıldırım Bayazıt                  
 • Doç. Dr. Kemal Uygur                     
 • Yard. Doç. Dr. Metin Yılmaz            
 • Yard. Doç. Dr. Alper Ceylan

 

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ALINMASI ZORUNLU DERSLER

(LECTURE SCHEDULE)

Birinci Dönem

(1st Season)

KODU

DERSİN ADI

Ders

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kredisi

ECTS Kredisi

Dersi Anlatan Öğretim Üyesi

OKS 1010

Temel Otolaringoloji

 

Basic Otolaryngology

 

Zorunlu

(Compulsory)

1

2

Prof.Dr.Y.Kemaloğlu

OKS 1020

Ses Fiziği Akustik Fonetik

Sound Physics and Acoustic Phonetics

 

Zorunlu

(Compulsory)

1

3

Prof.Dr.E.Belgin

OKS 1030

İşitme ve Ölçümü

Hearing and Measurement

 

Zorunlu

(Compulsory)

2

6

Prof.Dr.E.Belgin

OKS 1040

Enstrümantasyon ve Amplifikasyon Sistemleri

Enstrumentation and Amplification Systems

 

Zorunlu

(Compulsory)

1

2

Prof.Dr.Y.Kemaloğlu

OKS 1050

Tanısal Odyoloji I

Diagnostic Audiology

 

Zorunlu

(Compulsory)

2

6

Prof.Dr.Y.Kemaloğlu

OKS 1060

Ses ve Konuşma Bozuklukları I

Speech  and Voice Disorders

 

Zorunlu

 

(Compulsory)

 

2

6

Prof.Dr.E.Belgin

OKS 1072

Seminer

Seminar

 

Zorunlu

(Compulsory)

1

2

Prof.Dr.Y.Kemaloğlu

OKS 1081

Genel Klinik Uygulama I

Clinical Practice

 

Zorunlu

(Compulsory)

-

2

Prof.Dr.Y.Kemaloğlu

 

  

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ALINMASI ZORUNLU DERSLER

(LECTURE SCHEDULE)

İkinci Dönem

(2nd  Season)

KODU

DERSİN ADI

Ders

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kredisi

ECTS Kredisi

Dersi Anlatan Öğretim Üyesi

OKS 2010

Temel Otolaringoloji II

Basic Otolaryngology  II

 

Zorunlu

(Compulsory)

1

2

Prof.Dr.Y.Kemaloğlu

OKS 2020

Ses ve Konuşma Bozuklukları II

Speech and Voice Disorders  II

 

Zorunlu

(Compulsory)

2

6

Prof.Dr.E.Belgin

OKS 2030

Tanısal Odyoloji II

Diagnostic Audiology  II

 

Zorunlu

(Compulsory)

2

6

Prof.Dr.Y.Kemaloğlu

OKS 2040

İleri Odyoloji

Advanced Audiology

 

Zorunlu

(Compulsory)

2

2

Y.DoçDr.A.Ataş

OKS 2050

Vestibüler Sistem  Bozuklukları

Vestibular System Disorders

 

Zorunlu

(Compulsory)

1

3

Prof.Dr.N.Göksu

OKS 2060

Pediatrik Odyoloji

Pediatric Audiology

 

Zorunlu

(Compulsory)

2

6

Prof.Dr.Y.Kemaloğlu

OKS 2071

Genel Klinik Uygulama II

Clinical Practice  II

 

Zorunlu

(Compulsory)

-

2

Prof.Dr.Y.Kemaloğlu

OKS 2082

Seminer

Seminar  II

 

Zorunlu

(Compulsory)

1

2

Prof.Dr.Y.Kemaloğlu

 

 I. Dönem Öğrencileri

 II. Dönem Öğrencileri

 SEMİNERLER

 

 

3. Dönem Yüksek Lisans Programı 2006-2007 Güz Dönemi  Açılacaktır!!!